Χρήσιμα

Χρήσιμα Εργαλεία

Σας παραθέτουμε χρήσιμα εργαλεία για έκδοση διαβατηρίου, γραφεία διαβατηρίων σε Ελλάδα και Εξωτερικό, ξένες αρχές στην Ελλάδα, πληροφορίες για τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, παγκόσμιο χάρτη ζωνών ώρας & διαφορά ώρας καθώς και διάφορα χρήσιμα ταξιδιωτικά εργαλεία και ιατρικές συμβουλές.

Διαβατήριο – απαραίτητα δικαιολογητικά

Έκδοση Διαβατηρίου για Επείγουσες Καταστάσεις

Οδηγίες για έκδοση διαβατηρίου

Γραφεία Διαβατηρίων Ελλάδας

Γραφεία Διαβατηρίων Εξωτερικού

Πρεσβείες στην Αθήνα

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης – 112

Παγκόσμιος Χάρτης ζωνών ώρας – Διαφορά Ώρας

Χρήσιμα ταξιδιωτικά Εργαλεία

Χρήσιμες ιατρικές συμβουλές

Μετάβαση στο περιεχόμενο