Όροι Χρήσης και Πληροφόρηση Χρηστών / Ταξιδιωτών

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ PAKETOMANIA.GR

Α. Όροι Χρήσης και Πληροφόρηση Χρηστών/Ταξιδιωτών.

Α1. Πληροφορίες σχετικά με την Paketomania.gr.

Ο παρών δικτυακός τόπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιχείρησης της κ. Σωτηρίας Παν. Γεωργούση, με ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name) : http://www.paketomania.gr, διακριτικό τίτλο «Paketomania», ταχυδρομική διεύθυνση (e-mail) : info@paketomania.gr, με φυσική εγκατάστασή της στον Δήμο Αιγάλεω Αττικής, οδός Ελλησπόντου αρ. 131, Τ.Κ. 12241, Α.Φ.Μ. 063720381, τηλ : 210.5445506, φαξ: 211.8004930 και στον Δήμο Χαλκιδέων στην περιοχή Άγιος Νικόλαος (Μπούρτζι).

Η επιχείρηση είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ευβοίας με αρ. μητρώου 34646

Α2. Οι Διαφημιστικές και Διαμεσολαβητικές Υπηρεσίες της Paketomania.gr.

Α2.1. Η Paketomania.grδραστηριοποιείται αποκλειστικά στον ευρύτερο χώρο της τουριστικής διαφήμισης, πληροφόρησης και αρωγής των τουριστών/ταξιδιωτών.

Α2.2. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της τουριστικής διαφήμισης, η Paketomania.gr συνεργάζεται με τις πλέον αξιόπιστες τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία, οι οποίες δραστηριοποιούνται και δρουν νόμιμα και υπεύθυνα στον τουριστικό τομέα και προβάλει άμεσα και απ’ ευθείας με έναν ιδιαίτερα εύχρηστο, ευέλικτο, σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη και το τουριστικό κοινό τρόπο τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες, προτάσεις και προσφορές των τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών γραφείων, με τις οποίες συνεργάζεται. Ιδίως μάλιστα προβάλει τις άκρως ελκυστικές και ανταγωνιστικές προσφορές τους (πακέτα οργανωμένων εκδρομών/ταξιδιών), τις οποίες οι συνεργαζόμενες μαζί της τουριστικές επιχειρήσεις και τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία απευθύνουν, προσφέρουν και προσκαλούν προς εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω του δικτυακού της τόπου το ευρύτερο τουριστικό/ταξιδιωτικό κοινό.

Α2.3. Η Paketomania.gr διαμεσολαβεί στην κατάρτιση των ταξιδιωτικών συμβάσεων μεταξύ αφ’ ενός των ως άνω συνεργαζόμενων μαζί της τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών γραφείων και αφ’ ετέρου των επισκεπτών/ταξιδιωτών, παρέχοντας τη δυνατότητα στους τελευταίους μέσω του δικτυακού της τόπου τής ηλεκτρονικής, άμεσης, ταχείας, ευέλικτης και της πλέον αξιόπιστης παραλαβής τής παραγγελίας τους, της άμεσης προώθησής της στην συνεργαζόμενη τουριστική επιχείρηση/τουριστικό γραφείο και τέλος της οριστικής έγγραφης επιβεβαίωσης της συναφθείσας μεταξύ τους τουριστικής συμβάσεως.

Στο πλαίσιο των ως άνω υπηρεσιών της και ειδικότερα στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν οι προβαλλόμενες μέσω του δικτυακού της τόπου τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία για την εξασφάλιση στους επισκέπτες/ταξιδιώτες των ιστοσελίδων της Paketomania τής μεγαλύτερης δυνατής ανταγωνιστικής προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών προς αυτούς,  η Paketomania.gr παρέχει συνεχώς την ηλεκτρονική της πλατφόρμα επί της οποίας οι συνεργαζόμενες με αυτήν  τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία προσφέρουν στους επισκέπτες/τουρίστες ειδικές προσφορές οργανωμένων ταξιδιωτικών πακέτων και καταλυμάτων με ιδιαίτερες εκπτώσεις τιμών.

Οι ειδικές αυτές προσφορές παρέχονται με την πώληση και παράδοση από τις τουριστικές επιχειρήσεις και γραφεία στους επισκέπτες/ταξιδιώτες κουπονιών, κατόπιν πρότασης από τους διοργανωτές των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στους επισκέπτες/ταξιδιώτες, προκειμένου οι τελευταίοι μέσω των ιστοσελίδων της Paketomania.gr να εκδηλώσουν εντός καθορισμένων χρονικών περιόδων το ενδιαφέρον συμμετοχής τους για το εκάστοτε συγκεκριμένο πακέτο οργανωμένου ταξιδιού/εκδρομής ή καταλύματος. Οι ειδικές αυτές προσφορές ισχύουν κάθε φορά για καθορισμένες χρονικές περιόδους και για συγκεκριμένο αριθμό και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναρτώνται κάθε φορά στον δικτυακό τόπο μαζί με την εκάστοτε προσφορά. Τα ταξιδιωτικά αυτά κουπόνια, τα οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την Paketomania.gr στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αγοραστών/ταξιδιωτών, ενσωματώνουν το συμβατικό δικαίωμα του αγοραστή τους να κάνει χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους διοργανωτές σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία της προσφοράς, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδες της Paketomania.gr.

Για την ενεργοποίηση της εκάστοτε προσφοράς, δηλαδή για την δεσμευτική κατάρτιση της τουριστικής σύμβασης για αμφότερα τα μέρη, αφ’ ενός μεν δηλαδή για τους διοργανωτές των οργανωμένων αυτών ταξιδιών και αφ’ ετέρου για τους επισκέπτες/ταξιδιώτες,  είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι αγοραστές κουπονιών/ταξιδιώτες να αποστείλουν μέσω του δικτυακού τόπου της Paketomania.gr. την παραγγελία τους για την αγορά του συγκεκριμένου οργανωμένου πακέτου ταξιδιού. H συγκεκριμένη προσφορά ενεργοποιείται  άμεσα και εντος 24ωρών αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον αγοραστή το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κουπόνι εφόσον έχουν αποστείλει τα αποδεικτικα στοιχεια της αγοράς

Α2.4. Η ταξιδιωτική σύμβαση μεταξύ των χρηστών/ταξιδιωτών και των διοργανωτών των οργανωμένων ταξιδιών καταρτίζεται δεσμευτικά από την αποστολή στον ταξιδιώτη από την Paketomania.gr ηλεκτρονικού μηνύματος (E-Mail Επιβεβαίωσης Παραγγελίας).

Α2.5. Για όλες τις ως άνω διαφημιστικές, διαμεσολαβητικές και εν γένει πληροφοριακές υπηρεσίες που παρέχει η Paketomania.gr διά του παρόντος δικτυακού της τόπου, οι χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου/τουρίστες/ταξιδιώτες δεν επιβαρύνονται έναντί της με καμία επιβάρυνση ή προμήθεια.

Β. Η Ευθύνη της Paketomania.gr.

Β.1. Η Paketomania.gr δεν συνιστά άμεσο παράγοντα των προσφερόμενων και διαφημιζόμενων οργανωμένων πακέτων εκδρομών/ ταξιδιών που διοργανώνουν ή και πωλούν οι συνεργαζόμενες μαζί της τουριστικές επιχειρήσεις και τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία προς τους επισκέπτες/ταξιδιώτες του δικτυακού της τόπου. Πολύ περισσότερο δεν συνιστά συμβαλλόμενο μέλος στις ταξιδιωτικές συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας μεταξύ των διοργανωτών των προσφερόμενων ταξιδιών/εκδρομών και των επισκεπτών/ταξιδιωτών. Η Paketomania.gr συνιστά απλώς τον συνεχή δίαυλο επικοινωνίας παροχής πληροφοριών και ανταγωνιστικών προσφορών και τον διαμεσολαβητικό κρίκο της τεχνικής διαδικασίας σύναψης της τουριστικής σύμβασης μεταξύ των παραπάνω τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών γραφείων που διοργανώνουν/πωλούν τα προσφερόμενα ανταγωνιστικά πακέτα εκδρομών/ταξιδιών και των ενδιαφερόμενων τουριστών/ταξιδιωτών.

Β.2. Για όλες τις διαφημιζόμενες πληροφορίες και προϊόντα και για όλα τα αναλυτικά στοιχεία των προσφορών, τα οποία δημοσιοποιούνται διά του δικτυακού τόπου της Paketomania.gr, καθώς και για όλες τις παρεχόμενες από τις συνεργαζόμενες μαζί της τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία τουριστικές υπηρεσίες  αποκλειστικά υπεύθυνες  είναι οι ίδιες οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα ίδια τα τουριστικά γραφεία. Η Paketomania.gr δεν έχει καμία ευθύνη για τις προσφερόμενες και παρεχόμενες επιμέρους τουριστικές παροχές.

Β.3.  Κάθε συνεργαζόμενη τουριστική επιχείρηση και τουριστικό γραφείο διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας, οι οποίες παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες της Paketomania.gr.

Β.4. Η Paketomania.gr μεριμνά συνεχώς, ώστε οι συνεργαζόμενες μαζί της διαφημιζόμενες τουριστικές επιχειρήσεις και οι συνεργαζόμενοι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών να πληρούν όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις λειτουργίας και να παρέχουν συνεχώς ένα υψηλό επίπεδο ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Δεν φέρει όμως καμία νομική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των διοργανωτών και των τουριστικών επιχειρήσεων όσον αφορά τα συγκεκριμένα διαφημιζόμενα ταξίδια ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς κατά τη διάρκειά τους.

Β.5. Η Paketomania.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

Β.6. Η Paketomania.gr μεριμνά συνεχώς και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια λειτουργία των ιστοσελίδων της, δεν εγγυάται όμως ότι ο δικτυακός της τόπος (www.paketomania.gr), καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα. Επίσης, καίτοι η επιχείρηση μεριμνά συνεχώς για την προστασία του δικτυακού τόπου από ιούς, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους Επισκέπτες/Χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Γ. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω της Paketomania.gr.

Γ.1. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις ιστοσελίδες της Paketomania.gr. είναι απόλυτα ασφαλείς. Η αποστολή της Φόρμας Ενδιαφέροντος των επισκεπτών/ταξιδιωτών για τη συμμετοχή στα οργανωμένα πακέτα ταξιδιών/εκδρομών που διαφημίζονται μέσω της Paketomania.gr από τους συνεργαζόμενους με την επιχείρηση διοργανωτές τους και η καταβολή του τιμήματος των ήδη επιβεβαιωμένων από την Paketomania.gr συναφθεισών συμβάσεων μεταξύ των διοργανωτών και των ταξιδιωτών λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασφαλές και κρυπτογραφημένο περιβάλλον για το οποίο έχει μεριμνήσει και εξασφαλίσει η επιχείρηση. Η Paketomania.gr εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών και προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ταξιδιωτών.

Γ.2. Το τίμημα των προσφερόμενων οργανωμένων πακέτων εκδρομών/ταξιδιών και της αγοράς των ειδικών κουπονιών καταβάλλεται με την χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω του vivapayments πιστοποιημένο από την ΕΚΤ.  Oι κάρτες οι οποίες είναι αποδεκτές από το VivaPayments είναι οι VISA, MASTERCARD και AMERICANEXPRESS όλων των τραπεζών. Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της ως άνω υπηρεσίας και του χρήστη.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα στον ταξιδιώτη να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του με τραπεζικό έμβασμα στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς των  συνεργαζόμενων με την επιχείρηση τραπεζών:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:(Δικαιούχος: Γεωργούση Σωτηρία)

EUROBANK: 0026.0447.27.0100320866

IBAN: GR 1502604470000270100320866

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5047-072666-571

ΙΒΑΝ: GR77 0172 0470 0050 4707 2666 571

ΕΘΝΙΚΗ: 084/622798-89

ΙΒΑΝ: Gr41 0110 0840 0000 0846 2279 899

Γ.3. Τονίζεται ότι όλα τα δεδομένα μας, τα οποία βρίσκονται στους εξυπηρετητές μας (server) είναι ασφαλισμένα μέσω συστημάτων ασφαλείας διαδοχικού κυκλώματος από την πρόσβαση μη δικαιουμένων προσώπων. Οι συνεργάτες της Paketomania.gr και οι πάροχοι υπηρεσιών τού συστήματος ελέγχουν τακτικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Δ. Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού Mέλους – Προφίλ (user/member account)  στην Paketomania.gr.

Δ.1.  Κάθε χρήστης/ταξιδιώτης μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό (user/member account) – Προφίλ στην Paketomania.gr. Μόλις ο χρήστης/ταξιδιώτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η Paketomania.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Δ.2.  O χρήστης/ταξιδιώτης/μέλος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον Λογαριασμό του (user account) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Ο χρήστης/ταξιδιώτης/μέλος συμφωνεί να ειδοποιήσει άμεσα την Paketomania.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού του και οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, o χρήστης/ταξιδιώτης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του Λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον Λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Δ.3.  Η Paketomania.gr έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το λογαριασμό ενός μέλους, εφόσον το μέλος αυτό δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους όρους ορθής χρήσης της υπηρεσίας ή ενεργεί σε βάρος της υπηρεσίας.

Δ.4.  Σε περίπτωση, που μετά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού από κάποιον χρήστη/ταξιδιώτη/μέλος, ο ίδιος επιθυμεί τη διαγραφή του, τότε μπορεί να επισκεφθεί τη σχετική λειτουργία της Paketomania.gr (διαγραφή λογαριασμού προφίλ). Τονίζεται, ότι σε περίπτωση διαγραφής ενός Λογαριασμού χρήστη/μέλους, διαγράφεται αυτομάτως το σύνολο του περιεχομένου (π.χ. μηνύματα, καταχωρίσεις, έγγραφα, φωτογραφίες κ.ά.), τα οποία είχε αναρτήσει ο χρήστης/ταξιδιώτης/μέλος με τη χρήση του Λογαριασμού του.

Ε. Πληροφορίες για την τεχνική διαδικασία αποστολής τής Φόρμας Ενδιαφέροντος και τα στάδια σύναψης της Σύμβασης.

Ε.1. Κατ’ αρχήν, τονίζεται, ότι η απλή περιήγηση στις ιστοσελίδες της Paketomania.gr από τους χρήστες/επισκέπτες/ταξιδιώτες της, καθώς και η χρησιμοποίηση της προσφερόμενης υπηρεσίας για αναζήτηση προσφερόμενων ταξιδιωτικών πακέτων δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά κάποιου ταξιδιωτικού πακέτου ή την αγορά κάποιου άκρως ανταγωνιστικού προσφερόμενου κουπονιού.

Ε.2. Σε κάθε περίπτωση οι ιστοσελίδες τής Paketomania.gr, οι οποίες εκθέτουν τα προσφερόμενα ταξιδιωτικά πακέτα των συνεργαζόμενων μαζί της ταξιδιωτικών επιχειρήσεων και ταξιδιωτικών γραφείων συνιστούν πρόσκληση των τελευταίων προς εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον επισκέπτη/ταξιδιώτη.

Ε.3. Mε την είσοδό του στη δικτυακή πύλη www.paketomania.gr ο χρήστης/ταξιδιώτης μπορεί να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες της και να εξετάσει αναλυτικά τα προσφερόμενα ταξιδιωτικά πακέτα και τις συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες που το κάθε ένα από αυτά εμπεριέχει. Εφόσον δε επιθυμεί κάποιο συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πακέτο, τότε μπορεί με απλές  κινήσεις να το επιλέξει και να καταχωρίσει τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ενδιαφερόμενων) στην «Φόρμα Ενδιαφέροντος» και κατόπιν να κάνει «κλικ» στο κουμπί «Αποστολή».

Τονίζεται, ότι έως ότου ο επισκέπτης/ταξιδιώτης κάνει «κλικ» στο κουμπί «Αποστολή» έχει τη δυνατότητα να σταματήσει οποτεδήποτε και ανά πάσα στιγμή τη διαδικασία «Αίτησης Ενδιαφέροντος» του ταξιδιωτικού του πακέτου είτε κλείνοντας απλά το παράθυρο είτε κάνοντας πίσω («back»).

Ε.4.  Πριν ο χρήστης/ταξιδιώτης κάνει «κλικ» στο κουμπί «Αποστολή» είναι απαραίτητη η προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και των Γενικών Όρων Συμμετοχής του διοργανωτή. Οι Γενικοί αυτοί Όροι διαλαμβάνουν γενικές πληροφορίες και ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, σύμφωνα με την ελληνική και ενωσιακή τουριστική νομοθεσία. Επίσης, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν προβλέψεις σχετικά με τις διαδικασίες ακυρώσεων, τις επιστροφές χρημάτων (εφόσον προσφέρονται) και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς. Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής και το πρόγραμμα του ταξιδιού συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του ταξιδιού.

Ε.5.  Επίσης, ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης μπορεί να εκδηλώσει τη συμμετοχή του στις ειδικές προσφορές οργανωμένων ταξιδιωτικών πακέτων με ιδιαίτερες εκπτώσεις τιμών (Super Προσφορές) κάνοντας αρχικά«κλικ» στο κουμπί «Κλείστε τώρα», προτού λήξει χρονικά η εκάστοτε προσφορά. Στην επόμενη ιστοσελίδα, αφού καταχωρίσει τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση), αποστέλλει την επί πληρωμή παραγγελία του κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «Ταμείο». Ακολούθως,μπορεί είτε να δημιουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, μόνιμο προσωπικό λογαριασμό (προφίλ) στην Paketomania.gr, είτε να αποστείλει απ’ ευθείας την παραγγελία του για την αγορά του κουπονιού. Εν συνεχεία, καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) και επιλέγει τον τρόπο πληρωμής για την αγορά του κουπονιού.

Ε.6.  Πριν ο χρήστης/ταξιδιώτης κάνει «κλικ» στο κουμπί «Ταμείο» είναι απαραίτητη η προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού που σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των Γενικών Όρων Συμμετοχής, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί από τον συνεργαζόμενο με την Paketomania.gr διοργανωτή του συγκεκριμένου ταξιδιωτικού πακέτου. Οι Γενικοί αυτοί Όροι διαλαμβάνουν γενικές πληροφορίες και ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, σύμφωνα με την ελληνική και ενωσιακή τουριστική νομοθεσία. Επίσης, οι Γενικοί Όροι του διοργανωτή ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν προβλέψεις σχετικά με τις διαδικασίες ακυρώσεων, τις επιστροφές χρημάτων (εφόσον προσφέρονται) και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς. Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής και το πρόγραμμα του ταξιδιού συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του ταξιδιού.

Ε.7. Αμέσως μετά την αποστολή τής παραγγελίας του ο χρήστης/ταξιδιώτης θα λάβει το  E-Mail Παραλαβής Παραγγελίας, το οποίο είναιένα αυτοματοποιημένο e-mail και θα αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας. Τονίζεται, ότι το αρχικό μήνυμα αυτό δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας και σύναψη της σύμβασης.

Ε.8.  Ακολούθως, η Paketomania.gr μεταφέρει τα στοιχεία της παραγγελίας αυτής στον διαφημιζόμενο διοργανωτή.  Εφ’ όσον συμπληρωθεί o ελάχιστος εκείνος αριθμός επισκεπτών/ταξιδιωτών, ο οποίος έχει προκαθορισθεί από τον διοργανωτή του ταξιδιού, τότε ενεργοποιείται η συγκεκριμένη προσφορά και άμεσα η Paketomania.gr αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αγοραστή το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό Κουπόνι, με όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του ταξιδιού (προορισμός, τιμή που καταβλήθηκε, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, στοιχεία διοργανωτή, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.). Η ταξιδιωτική σύμβαση καταρτίζεται δεσμευτικά από τη στιγμή που η Paketomania.gr θα αποστείλει στον χρήστη/ταξιδιώτη το Ηλεκτρονικό Κουπόνι.

Ε.9.  Σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία (Κ.Υ.Α. Ζ1-891/30.08.2013 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ) οι συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή/και εκτός εμπορικού καταστήματος και αφορούν την παροχή στέγασης (διαμονής) πλην για σκοπούς κατοικίας, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης, εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών που προβλέπεται για την αγορά άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ε.10. Η πιστωτική κάρτα του αγοραστή με το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της τιμής του εκάστοτε ταξιδιωτικού πακέτου ή όσον αφορά στην αγορά ηλεκτρονικού κουπονιού στο ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του ηλεκτρονικού κουπονιού, χρεώνεται άμεσα. Η έκδοση των τιμολογίων και των σχετικών παραστατικών για τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες γίνεται πάντα από τους υπόχρεους για αυτό διοργανωτές των ταξιδιών.

Ε.11.  Το Ηλεκτρονικό Κουπόνι είναι υποχρεωτικά ονομαστικό και δεν μεταβιβάζεται. Το Κουπόνι ενσωματώνει το συμβατικό δικαίωμα του αγοραστή του να κάνει χρήση όλων των συμφωνημένων τουριστικών υπηρεσιών από τους διοργανωτές σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία της προσφοράς και ισχύει αποκλειστικά μέχρι της ημερομηνία λήξεώς του, σύμφωνα με τους όρους πάντα της προσφοράς οι οποίοι είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδες της Paketomania.gr. Η επίδειξη του Κουπονιού είναι απαραίτητη για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και με την προσκόμισή του στον συνεργαζόμενο με την Paketomania.gr διοργανωτή του ταξιδιού, ο τελευταίος υποχρεούται στην παροχή όλων των συμφωνημένων τουριστικών υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με τους γενικούς όρους συμμετοχής της συγκεκριμένης προσφοράς και την κείμενη τουριστική νομοθεσία.
ΣΤ. Μέσα  Πληρωμής.

Οι παραγγελίες και αγορές που λαμβάνουν χώρα μέσω της Paketomania.gr γίνονται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με χρέωση Πιστωτικής Κάρτας μεσω vivapayments.
  • Με χρέωση Προπληρωμένης Κάρτας/Paypal.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία χρέωση και κανένα τέλος πληρωμής για την επεξεργασία της πληρωμής σας μέσω των παραπάνω Καρτών.

  • Με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:(Δικαιούχος: Γεωργούση Σωτηρία)

EUROBANK: 0026.0447.27.0100320866

IBAN: GR 1502604470000270100320866

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5047-072666-571

ΙΒΑΝ: GR77 0172 0470 0050 4707 2666 571

ΕΘΝΙΚΗ: 084/622798-89

ΙΒΑΝ: Gr41 0110 0840 0000 0846 2279 899

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@paketomania.gr) ή με φαξ (211.8004930) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση.

Ζ.  Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικό σήμα.

Z.1.  Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Paketomania.gr, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κ.λπ, καθώς και το λογισμικό («Περιεχόμενο»), είναι ιδιοκτησία της Paketomania.gr ή ιδιοκτησία των συνεργαζόμενων μαζί της τουριστικών επιχειρήσεων και των συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων και προστατεύεται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Paketomania.gr είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της επιχείρησης, η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

Z.2. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεσητου περιεχομένουτων ιστοσελίδων της Paketomania.grαπαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

Η. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

H.1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιεί ο χρήστης/ταξιδιώτης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία πιστωτικής κάρτας/προπληρωμένων καρτών/τραπεζικού λογαριασμού, κ.λπ) κατά την αποστολή της παραγγελίας του, τη σύναψη της σύμβασης και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του, καθώς τα δεδομένα που γνωστοποιεί για την εγγραφή του στη λίστα επικοινωνίας (mailing list), η Paketomania.gr τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για τη σύναψη της τουριστικής σύμβασης, καθώς και για την προώθηση των διαφημιστικών υπηρεσιών της.

Η.2. Μοναδικός αποδέκτης των δεδομένων είναι ο υπεύθυνος του δικτυακού τόπου και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση της Paketomania.gr, καθώς και οι  συνεργαζόμενοι μαζί της τουριστικές επιχειρήσεις και τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία.

Η.3. Τα παραπάνω δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο του δικτυακού τόπου και τους εργαζόμενους στην επιχείρησή του αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο τήρησης καταλόγου πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση των διαφημιστικών υπηρεσιών της Paketomania.gr μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

H.4. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται στον επισκέπτη/ταξιδιώτη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list). Εξ άλλου εφόσον επιθυμείτε να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Paketomania.gr, μπορεί να  ενημερώσει την Paketomania.gr χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου της.

Η.5. Το ηλεκτρονικό έγγραφο με την υποβληθείσα παραγγελία του χρήστη/ταξιδιώτη αφ’ εαυτό αποθηκεύεται στα αρχεία της Paketomnia.gr  μόνο προς τον σκοπό εκτέλεσης της τουριστικής σύμβασης. Μετά την εκτέλεση της τουριστικής σύμβασης, το έγγραφο αυτό διαγράφεται οριστικά από τα αρχεία της επιχείρησης.

Η.6.  Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή ο χρήστης/ταξιδιώτης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, πληροφόρησης, διόρθωσης, αποκλεισμού και διαγραφής των αποθηκευμένων στα αρχεία της Paketomania.gr προσωπικών του δεδομένων.

Τονίζεται ιδίως, ότι ο χρήστης/ταξιδιώτης έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία έχουν αποθηκευτεί για το πρόσωπό του, την προέλευση και τον παραλήπτη τους, καθώς για τον σκοπό της αποθήκευσης. Για πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα του μπορεί να αποταθεί απ’ ευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του δικτυακού τόπου στην παρακάτω διεύθυνση: PAKETOMANIA.GR / Υπ’όψη Κας Σωτηρίας Παν. Γεωργούση, Ελλησπόντου αρ. 131, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω, E-mail : info@paketomania.gr, Tηλ : +30 210 54 45 506. / Φαξ: +30 211 800 49 30.

Η.7.  Η Paketomania.gr καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι επισκέπτες/ταξιδιώτες χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Δηλαδή η περιήγηση ενός επισκέπτη/ταξιδιώτη στο δικτυακό τόπο της Paketomania.gr καταγράφεται με τεχνικούς αποκλειστικά όρους, καθώς ο επισκέπτης αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου της Paketomania.gr και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού επισκέπτη. Τονίζεται, ότι τα αποπροσωποποιημένα αυτά δεδομένα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών.

Η.8. Ο δικτυακός τόπος της Paketomania.gr παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των οποίων δεν είναι υπεύθυνη η Paketomania.gr.

Θ.  Ισχύουσα νομοθεσία

Ο παρών δικτυακός τόπος διευθύνεται από μια ελληνική επιχείρηση και οι παρόντες όροι διέπονταιαπό τους ελληνικούς νόμους. Με το παρόν ο χρήστης/επισκέπτης συναινεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση του παρόντοςδικτυακού τόπου.

Ι.  ΛοιποίΌροι και Προϋποθέσεις

Ι.1. Οι παρόντες  Όροι Χρήσης εμπεριέχουντην πλήρησυμφωνίαμεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Ι.2. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μίας ή περισσοτέρων από τις ρήτρες των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε επιμέρουςπαραγράφου ήμέρους μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις ρήτρες) θεωρείται ότι είναι ή καθίσταται άκυρο ή αλλιώς μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο, βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας,παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι παραλείπεται από το παρόν.

Ι.3. Τυχόν ακυρότητα ενός Όρου Χρήσης δεν επιδρά στην εγκυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι διατηρούν την ισχύ τους.

Κ. Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους Χρήσης

Η Paketomania.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή ναενημερώνειτους παρόντεςΌρους Χρήσης κατά καιρούς,χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται εντός του δικτυακού τόπου από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν οι χρήστες συνεχίσουν να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους τους των αλλαγών αυτών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο